1. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu Klubu jest uprzednia rezerwacja miejsca oraz zgłoszenie pod nr tel. 504-366-789 poprzez podanie imienia i nazwiska uczestniczki, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
  2. Po otrzymaniu od Organizatora informacji o wpisaniu na listę uczestniczek należy dokonać wpłaty w wysokości 79 zł na numer konta 37 1050 1520 1000 0092 3977 0275 w terminie 5 dni. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestniczki oraz datę i miejsce spotkania.
    Cena obejmuje: 2 godzinny warsztat, 1 godzinny networking oraz przerwę kawową z poczęstunkiem
  3. Uwaga! Warunkiem rezerwacji jest wpłata. W ciągu 5 dni roboczych od daty zapisu na spotkanie pieniądze powinny znaleźć się na koncie Organizatora. Nie wykonanie przelewu w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym skreśleniem z listy.
  4. Jeżeli uczestniczka zapisuje się na spotkanie mniej niż 4 dni przed terminem spotkania prosimy o przesłanie na adres rozwijamykobiety@gmail.com potwierdzenia dokonania opłaty za uczestnictwo w spotkaniu.
  5. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu lub nieobecności wniesiona opłata nie jest zwracana. Nie może być również przesunięta na inny termin spotkania. Możliwe jest jedynie uczestnictwo w zamian innej osoby. Uczestniczka, która rezygnuje z udziału w spotkaniu ma obowiązek przekazać Organizatorowi nazwisko osoby ją zastępującej.
  6. Organizator spotkań, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie z przyczyn od siebie niezależnych. W przypadku odwołania spotkania Organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych na poczet spotkania pieniędzy w terminie 7 dni roboczych. W przypadku rezygnacji przez uczestniczkę z udziału w spotkaniu wniesiona opłata nie jest zwracana.
  7. Zgłoszenie udziału w spotkaniu Rozwijalni Kobiet jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby organizacji spotkań Rozwijalni Kobiet oraz dalszych celów marketingowych (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz.U.133 Poz. 883).
  8. Uczestnictwo w spotkaniu Rozwijalni Kobiet jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie i rozpowszechnianie wizerunku przez Rozwijalnię Kobiet dla celów promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością gospodarczą organizatora.